Preskocit navigáciuVYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Hlavné úlohy


 

21.zmiešaný mechanizovaný prápor je bojovým prvkom 2.mechanizovanej brigády s poslaním:

Podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

21.zmiešaný mechanizovaný prápor je pripravený:

  • na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh obrany a ochrany štátu v súlade so zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov ako súčasť 2. mechanizovanej brigády,
  • podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
  • pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

Priority a Rozhodujúce úlohy 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov v roku 2018:  

Na základe zdrojového a rozpočtového rámca  stanovil veliteľ 2. mechanizovanej brigády nasledujúce priority a rozhodujúce úlohy pre 21.zmpr, splnením ktorých má byť podporené úsilie veliteľa 2.mb nasledovne:

Priorita č.1 – Príprava 21.zmpr na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO/EU

Udržať a rozvíjať komplexnú pripravenosť jednotiek 21.zmpr na použitie pri obrane SR – kolektívnej obrane NATO.

Priorita č.2 – Úlohy NRF/VJTF a cieľov spôsobilostí 2017

Zabezpečiť úlohy prípravy a pohotovosti  vyčlenených síl a prostriedkov 21.zmpr pre  sily   NATO,  cieľov spôsobilostí 2017 (CT2017).

Priorita č.3 – Príprava prvkov 21.zmpr pre operácie mimo územia Slovenskej republiky

Podieľať sa na  príprave a zabezpečení nasadenia príspevkov 2.mb v rámci PS OS SR v roku 2018 do operácií mimo územia SR  a aktivít NATO na podporu a budovanie kapacít ozbrojených síl Irackej republiky.

Priorita č.4 - Pripravenosť pre plnenie asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu

Udržať požadovanú úroveň pripravenosti vyčlenené sily a prostriedky 21.zmpr na plnenie asistenčných úloh a úloh krízového manažmentu na území SR.

 

Priorita č.5 - Výstavba 21.zmpr

Pokračovať v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu k 21.zmpr, ich zvládnutí a príprave na použitie. Byť pripravený realizovať  organizačné zmeny a podieľať sa na tvorbe koncepčných materiálov.

 

Priorita č.6 - Zabezpečenie  aktivít OS SR na verejnosti

Splniť opatrenia ku oslavám  25. výročia vzniku SR a jej ozbrojených síl, ako aj 100. výročia vzniku Československej republiky.

Skočiť na menu
Share