Preskocit navigáciu



VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Hlavné úlohy


 

21.zmiešaný mechanizovaný prápor je bojovým prvkom 2.mechanizovanej brigády s poslaním:

Podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

21.zmiešaný mechanizovaný prápor je pripravený:

  • na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh obrany a ochrany štátu v súlade so zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov ako súčasť 2. mechanizovanej brigády,
  • podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
  • pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

Priority a Rozhodujúce úlohy 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov v roku 2018:  

Na základe zdrojového a rozpočtového rámca  stanovil veliteľ 2. mechanizovanej brigády nasledujúce priority a rozhodujúce úlohy pre 21.zmpr, splnením ktorých má byť podporené úsilie veliteľa 2.mb nasledovne:

Priorita č.1 – Príprava 21.zmpr na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO/EU

Udržať a rozvíjať komplexnú pripravenosť jednotiek 21.zmpr na použitie pri obrane SR – kolektívnej obrane NATO.

Priorita č.2 – Úlohy NRF/VJTF a cieľov spôsobilostí 2017

Zabezpečiť úlohy prípravy a pohotovosti  vyčlenených síl a prostriedkov 21.zmpr pre  sily   NATO,  cieľov spôsobilostí 2017 (CT2017).

Priorita č.3 – Príprava prvkov 21.zmpr pre operácie mimo územia Slovenskej republiky

Podieľať sa na  príprave a zabezpečení nasadenia príspevkov 2.mb v rámci PS OS SR v roku 2018 do operácií mimo územia SR  a aktivít NATO na podporu a budovanie kapacít ozbrojených síl Irackej republiky.

Priorita č.4 - Pripravenosť pre plnenie asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu

Udržať požadovanú úroveň pripravenosti vyčlenené sily a prostriedky 21.zmpr na plnenie asistenčných úloh a úloh krízového manažmentu na území SR.

 

Priorita č.5 - Výstavba 21.zmpr

Pokračovať v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu k 21.zmpr, ich zvládnutí a príprave na použitie. Byť pripravený realizovať  organizačné zmeny a podieľať sa na tvorbe koncepčných materiálov.

 

Priorita č.6 - Zabezpečenie  aktivít OS SR na verejnosti

Splniť opatrenia ku oslavám  25. výročia vzniku SR a jej ozbrojených síl, ako aj 100. výročia vzniku Československej republiky.

Skočiť na menu




Share